Blockchain เทคโนโลยีทำธุรกรรมออนไลน์ด้วย DeFi

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

เทคโนโลยี Blockchain ถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่ามากในช่วงนี้ เนื่องจาก หลักการทำงานของบล็อคเชน ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยที่หลายคนต้องยอมรับ ซึ่งทุกวันนี้เองในทีมงานของ Blockchain ต่างหาวิธีพัฒนาให้เป็นระบบที่ครบถ้วน ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ให้การทำธุรกรรมออนไลน์ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด ซึ่งตอนนี้ รูปแบบของบล็อคเชนอย่าง DeFi ที่กำลังเป็นที่นิยม ซึ่ง DeFi นี้คืออะไร แล้วตอนนี้ประเทศไทยสามารถใช้ DeFi ได้หรือไม่

Cr: https://www.packagingdigest.com/

Blockchain ทำธุรกรรมผ่านโครงการ DeFi 

เนื่องจาก Blockchain มีหลักการทำงานของบล็อคเชนที่หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ DeFi เป็นรูปแบบของบล็อคเชน รูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีโครงการ DeFi เกิดขึ้นมากมาย เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก แต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักว่า DeFi คืออะไร ข้อพิจารณาก่อนทำธุรกรรม DeFi เป็นอย่างไร 

DeFi คือ บริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์บนระบบบล็อคเชน ที่ไม่พึ่งพาตัวกลาง ใช้กลไกในการควบคุมการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านสัญญาอัจาฉริยะ (Smart Contract) ซึ่งระบบการทำงานเช่นนี้ทำให้ DeFi เป็นระบบที่มีจุดเด่นเรื่องความน่าเชื่อถือ การทำงานอย่างถูกต้อง และความปลอดภัยของเทคโนโลยีหลัก ซึ่งแตกต่างจากบริการทางการเงินรูปแบบดั้งเดิมที่ความสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการอย่างสถาบันทางการเงิน 

ปัจจุบันโครงการ DeFi มีผู้ร่วมใช้งานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีกิจกรรมที่ครอบคลุมการให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การให้ยืมและยืมสินทรัพย์ดิจิทัล (Lending & Borrowing) ซึ่งผู้ทำธุรกรรมสามารถฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนและส่วนแบ่งจากการให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Decentralized Exchange) ซึ่งเป็นการให้บริการแบบกระจายศูนย์ 

นอกจากนี้ทางระบบ DeFi จะไม่มีการเก็บรักษาสินทรัพย์สินของลูกค้า โดยผู้ทำธุรกรรมจะต้องเชื่อมต่อกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Wallet ของตนกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ เมื่อต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกิจกรรม เช่น การบริการจัดการสินทรัพย์ หรือ Asser Management โดยให้บริการผ่านแพล็ตฟอร์มแบบกระจายศูนย์ และยังมีการออกแบบโทเคนดิจิทัล เช่น Liquidity Provider (LP) token, Governance Token หรือ Token อื่นๆ ให้แก่ผู้ที่ทำธุรกรรมในโครงการ DeFi ตลอดจนถึงการทำกิจกรรมอื่น เช่น ให้รางวัล ชิงโชค และ หลายโครงการยังมีการต่อยอดกิจกรรมเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกรรมและส่งเสริมให้มีการใช้งาน Token ของโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ 

ทั้งนี้ระบบ DeFi ยังเป็นเรื่องใหม่และยังเป็นระบบที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่สนใจ DeFi ในประเทศ ควรจะต้องพิจารณาก่อนดำเนินการว่าธุรกรรมนี้เข้าข่ายการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือเป็นการประกิบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาตหรือไม่ ซึ่งทาง ก.ล.ต. เองก็มีการเคลื่อนไหวออกแถลงการณ์เกี่ยว DeFi แล้ว

Cr: https://currency.com/

ก.ล.ต. เตือนการทำธุรกรรมผ่าน DeFi ต้องทำตามกฎหมาย

เราก็พอจะทราบถึงข้อมูลของ DeFi ซึ่งเป็นรูปแบบของบล็อคเชนรูปแบบหนึ่ง กันไปบ้างแล้ว ทีนี้มาดูกันว่าในประเทศไทยของเรา ถ้าคุณต้องการใช้งาน Blockchain โครงการ DeFi จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ซึ่งทางด้าน ก.ล.ต เองก็ออกมาเตือนว่าการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านโครงการ DeFi จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต และใบอนุญาตจาก รมต.คลัง ทั้งที่ทาง ก.ล.ต. เองก็ได้ออกหนังสือเตือนการทำธุรกรรม DeFi โดยระบุว่า ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการนำหลักการทำงานของบล็อคเชนเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมต่างๆ อย่างเช่น DeFi ซึ่งเป็นการบริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์บนระบบ Blockchain 

อย่างไรก็ตาม ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) การออกโทเคนดิจิทัลต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด และเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้ง ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (broker) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (dealer) ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (private fund management) และที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (investment advisor) หากต้องการทำธุรกรรม DeFi จะต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประเภทที่ได้รับอนุญาต

รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนำโทเคนดิจิทัลที่ออกเสนอขายไปจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎการคัดเลือกและจดทะเบียน (Listing Rules) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้กิจกรรมอื่นๆ เช่น การให้กู้ยืม ให้รางวัล หรือชิงโชคต่างๆ ก็ต้องปฏิบัติตามกฎด้วยเช่นกัน 

ท้ายที่สุดผู้ประกอบธุรกิจและผู้ซื้อขายควรศึกษาโครงการ DeFi ก่อนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในด้าน

เทคนิค ด้านความปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ