Categories
หุ้น

set คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อการลงทุน

set เป็นศัพท์ที่เราได้ยินกันบ่อยในหมู่นักลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งแรกๆ ที่นักลงทุนจะต้องศึกษาและให้ความสำคัญเมื่อต้องการที่จะลงทุน ซึ่ง set ย่อมาจาก Stock Exchange of Thailand เป็น ตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศไทย หรือ ดัชนีหุ้นไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยทำหน้าที่เป็นตลาดรองเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายตราสารทุน ของบริษัทต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ และ เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได้โดยสะดวก ปัจจุบันการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ดัชนี set คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

แล้ว ดัชนีหุ้นไทย ทำอะไรบ้าง ดัชนี set คือดัชนีที่สะท้อนราคาหุ้นทุกตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มาจากการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด ด้วยการเปรียบเทียบมูลค่าตลาด เรามักจะได้ยินศัพท์คำว่าดัชนี SET50 และ SET100 อยู่บ่อยๆ ซึ่งทั้งสองคำนี้จะเป็นดัชนีที่ใช้แสดงระดับและการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 และ 100 ตัวแรก 

ความสำคัญของการทำความรู้จัก set คือสามารถนำไปเปรียบเทียบราคาและสังเกตแนวโน้มของตลาด และยังสามารถใช้วัดประสิทธิภาพของการลงทุนหุ้น หรือกองทุนรวมหุ้นของเราด้วยว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ทิศทาง และแนวโน้ม ซึ่งจะเป็นที่นิยมใช้สำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิค

set

 ที่มาภาพ : https://www.prachachat.net/finance/news-779188 

set ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่นักลงทุนมือใหม่ควรทำความรู้จัก

ดัชนีหุ้นไทย นั้นมีหลายประเภท ซึ่งการทำความรู้จักดัชนีต่างๆ นั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาอย่างถี่ถ้วนเพื่อเป็นความรู้ในการลงทุน 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่มือใหม่ควรทำความรู้จัก ได้แก่ SET Index คือ ดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า ดัชนีหุ้นไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญทุกตัวใน ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย รวมไปถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็จะถูกคำนวณด้วยเช่นกัน ต่อมาที่เราควรรู้จักคือ SET50 และ SET100 ขึ้น เพื่อให้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะคำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก และ 100 อันดับแรกตามลำดับ 

อีกหนึ่งดัชนีหุ้นที่สำคัญคือ mai Index ซึ่ง mai เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับ set คือ ทำหน้าที่เป็นตลาดทุนที่ให้บริษัทต่างๆ เข้ามาระดมทุน แต่แตกต่างที่บริษัทเข้ามาจดทะเบียนจะเป็นกิจการขนาดกลางไปจนถึงขนาดย่อม เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี SETHD Indexเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีมูลค่าตามราคาตลาดสูง มีสภาพคล่องตัวอย่างสม่ำเสมอ โดยคัดเลือกมาเพียง 30 ตัว ดัชนีตัวสุดท้ายคือ sSET Indexเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน set แต่อยู่นอกเหนือการคำนวณในดัชนี SET50 และ SET100 และ mai หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหุ้นที่มีขนาดกลางถึงเล็ก

set

ที่มาภาพ : https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain