Categories
หุ้น

รู้จักตลาดหุ้นและกลยุทธ์ในการลงทุน

ตลาดหุ้น เป็นตลาดที่นักลงทุนส่วนใหญ่รู้จักกันอยู่แล้ว ซึ่งจะแยกเป็นสองตลาดคือ ตลาดที่บริษัทนำเงินมาระดมทุนในตลาดเพื่อหาเงินทุน และตลาดรอง ซึ่งจะเหมือนตลาดทั่วไป สินค้าที่ซื้อขายกันคือหุ้นของบริษัท สิ่งที่จะได้รับจากการซื้อขายหุ้นนั้นมีสองส่วน ส่วนแรกคือความเป็นเจ้าของกิจการ เมื่อบริษัทมีกำไรนักลงทุนจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น และส่วนที่สองคือส่วนต่างราคา จากการที่ ราคาหุ้นในตลาดปรับตัวขึ้น 

หากคุณหากเริ่มลงทุน อยากซื้อหุ้น ก็สามารถทำได้ แต่จะต้องรู้จักคิด วิเคราะห์หุ้นด้วย การซื้อขายในตลาดไม่สามารถส่งคำสั่งการซื้อขายกันโดยตรงไปที่ ตลาดหุ้น โดยตรงได้ แต่จะต้องผ่านตัวกลางการซื้อขาย หรือที่เรียกกันว่า โบรกเกอร์ เมื่อการซื้อขายเกิดขึ้น นักลงทุนก็จ่ายค่าธรรมเนียมนิดหน่อย บริษัทโบรกเกอร์ก็จะจัดการงานทุกอย่างให้ เช่น การชำระค่าซื้อขาย การโอนหุ้นมาเป็นชื่อเรา และอื่นๆ แต่การลงทุนล้วนมีความเสี่ยง คุณควรที่จะใช้เงินทุนที่เหลือใช้ และเก็บเงินออมไว้เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคตด้วย

ตลาดหุ้น

ที่มาภาพ : https://www.prachachat.net/finance/news-754601 

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและการวิเคราะห์ตลาดหุ้น

ราคาการเคลื่อนไหวของ ตลาดหุ้น ในระยะสั้นจะเคลื่อนไหวตามการซื้อขาย ที่เกิดจากการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของกิจการ แต่ถ้าในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับความเป็นจริง กิจการมีผลประกอบการออกมากำไรเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นก็จะปรับตัวสูงขึ้น และเงินปันผลที่ได้ในแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ส่วนการวิเคราะห์หุ้น ก็คือการวิเคราะห์มองอนาคตของผลประกอบการนั่นเอง ว่าจะได้กำไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ ในการวิเคราะห์หุ้นจะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์พื้นฐานของกิจการว่าดีหรือไม่ดี เพราะหากมีพื้นฐานไม่ดี ก็จะทำให้การลงทุนของคุณนั้นเสียเปล่า นอกจากนี้ยังต้องทำการวิเคราะห์หาปัจจัยเร่งที่จะทำให้กำไรของกิจการบริษัทเติบโตได้ในอนาคต และสุดท้ายคือการประมาณการมูลค่าหุ้นที่เหมาะสม 

กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้น ที่ควรรู้

กลยุทธ์ในการลงทุนใน ตลาดหุ้น นั้น จะมีวิธีการหากำไรในตลาดอยู่สองวิธี คือ การหากำไรจากการส่วนต่างราคาเพราะเห็นว่าราคาตลาดเปลี่ยนแปลงทุกวัน หากสามารถจับจังหวะหุ้นได้ ก็หากำไรจากการซื้อขายได้ และอีกหนึ่งวิธีคือเป็นนักลงทุน คุณจะต้องไปลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีปัจจัยเร่งให้เติบโต และราคาหุ้นปัจจุบันไม่แพงมาก มีมูลค่าเหมาะสม จากนั้นก็ถือไปเรื่อยๆ การลงทุนใน ตลาดหุ้น ไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำว่าต้องใช้เงินเท่าไร จะเริ่มต้นลงทุนจากเงินจำนวนน้อยๆ หรือหลักพันบาทก็ได้ ทำงานไปได้เท่าไรก็นำมาลงทุนเรื่อยๆ เพราะการลงทุนก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อาจจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการเงินได้ เมื่อบริษัทมีกำไร นักลงทุนจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น และส่วนต่างราคา ตลาดหุ้น นั้นมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากจะลงทุนสิ่งใดก็ควรที่จะคิดวิเคราะห์หุ้น และ ราคาหุ้น ให้ดีก่อน หากเป็นไปได้ก็ควรเลือกลงทุนระยะยาวด้วย 

ตลาดหุ้น

ที่มาภาพ : https://www.prachachat.net/finance/news-621299