ส่องดัชนีset50 ในปี2564 ที่มีมูลค่าในการซื้อขายสูงสุด

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

set50 คือ ดัชนีราคาหุ้น ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นอีกตัวหนึ่ง เพื่อใช้แสดงระดับความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุ้นสามัญ 50 ตัว โดยคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดและสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 50 อันดับแรก

จุดประสงค์ของ set50 นั้นนอกจากจะเป็นเครื่องมือวัดความเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดใหญ่แล้ว ยังสามารถใช้เป็นดัชนีอ้างอิงในการออกตราสารอนุพันธ์ เช่น SET50 Index Futures และ SET50 Index Options ด้วยความที่ set50 ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ พื้นฐานดีและผ่านกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของตลาดหุ้น ทำให้หลายคนมองว่า หุ้นในกลุ่มนี้ เป็นหุ้นที่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วไป และนักลงทุนหลายคนอาจได้หุ้นตัวแรกจากหุ้นset50 ในกลุ่มนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม คุณควรที่จะต้องศึกษาค้นคว้าและทำการประเมินแนวโน้มของอนาคตของหุ้นด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้คิดวิเคราะห์แนวโน้มของดัชนีราคาหุ้นได้ถูกต้อง

set50

ที่มาภาพ : https://www.prachachat.net/breaking-news/news-568702

หลักเกณฑ์การคัดเลือกดัชนี SET50

ในการที่หุ้นต่างๆ จะผ่านเข่าเกณฑ์ 50 อันดับแรกเพื่อจะบรรจุเข้า set50 จะต้องมีคุณสมบัติที่ดี มีพื้นฐานดัชนีราคาหุ้นที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งมีหลักเกณฑ์คร่าว ๆ คือ ต้องเป็นหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นอกจากนี้หุ้นนั้นๆ จะต้องไม่อยู่ในกระบวนการเพิกถอน ไม่ถูกสั่งพักการซื้อขายหรือมีแนวโน้มถูกสั่งพักการซื้อขาย (SP) เป็นเวลานานเกิน 20 วัน และไม่เป็นหุ้นที่ผิดชำระหนี้แล้วหรือไม่สามารถชำระหนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท ไม่เป็นหุ้นของบริษัทล้มละลายหรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือชำระกิจการ และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงสุด 200 ลำดับแรก มีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอตามสภาพปกติของตลาด โดยไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย

โดยหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ 50 อันดับแรกจะบรรจุเข้า set50 โดยหุ้นอันดับที่ 51-55 จะอยู่ในรายชื่อสำรอง และจะมีการทบทวนรายชื่อหุ้นset50 โดยจะทำทุกครึ่งปี ซึ่งจะทำทุกเดือนมิถุนายน สำหรับรายชื่อหุ้นset50 ครึ่งปีหลัง และคัดเลือกอีกครั้งในเดือนธันวาคม สำหรับรายชื่อหุ้นset50 ครึ่งแรกของปีถัดไป

set50

ที่มาภาพ : https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain

set50 ปี 2564 มีอะไรบ้าง

set50 เป็น ดัชนีราคาหุ้น ที่ได้รับความนิยม ซึ่งในปี2564 นั้น มี50บริษัทดังนี้ ADVANC, AOT, BLL, BDMS, BEM, BGRIM, BH, BJC, BTS, CBG, COM7, CPALL, CPF, CPN, CRC, DELTA, DTAC, EA, EGCO, GLOBAL, GPSC, GULF, HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, KBANK, KCE , KTB, KTC, LH, MINT, MTC, OR, OSP, PTT, PTTEP, PTTGC, RATCH, SAWAD, SCB, SCC, SCGP, STA, STGT, TISCO, TOP, TRUE, TTB, TU ซึ่งธุรกิจทั้ง 50 บริษัทนี้ มีทั้งธุรกิจอาหาร ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย 

หุ้นset50 เป็นหุ้นที่ได้รับการจับตามองจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดี มีคุณสมบัติที่ได้มาตรฐาน ทั้งยังเป็นหุ้นที่มีสภาพการดำเนินงานคล่องตัวที่สุด มีมูลค่าหุ้นด้วย ดังนั้นเหล่านักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าการลงทุนกับหุ้นset50 นั้น จะได้ผลตอบแทนที่ดีแน่นอน