ตลาดหุ้นราคาผันผวนตลอด เกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง?

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

      ตลาดหุ้น หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ตลาดที่รวมของบริษัทหลายๆ บริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้นักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุน และนักลงทุนที่ร่วมลงทุนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมถือหุ้นของบริษัท หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นเจ้าของในบริษัทนั่นเอง ดังนั้นการลงทุนในตลาดหุ้นถือเป็นการออมเงินระยะยาวอีกช่องทางหนึ่ง

      แต่การลงทุนในตลาดหุ้น แม้จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ดี แต่กว่าจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า คุณต้องเข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้น โดยเฉพาะราคาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาทำความเข้าใจเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นกัน

ตลาดหุ้นราคาเปลี่ยนแปลงเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจ

      ปัจจัยทางเศรษฐกิจเรียกว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ ตลาดหุ้น และ ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างยิ่ง เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจอาจนำมาซึ่งผลกระทบด้านอื่นๆ แถมยังส่งผลเป็นคลื่นใต้น้ำทางจิตวิทยาทำให้นักลงทุนหลายคนเกิดความลังเล หรือถ้าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจในประเทศขาขึ้นสุด ก็เป้นการสร้างจิตวิทยาให้นักลงทุนอยากลงทุนด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ใช่ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะส่งผลต่อตลาดหุ้นในไทยอย่างเดียว บางทีเศรษฐกิจในประเทศยักษ์ใหญ่ ก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ผู้ลงทุนควรเก็บมาพิจารณาก่อนจะตัดสินใจซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆ มีดังนี้ 

  • สภาพคล่องทางการเงิน

      เมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน นั่นหมายความว่ากิจการขาดเงินหมุนเวียนที่จะใช้ในการดำเนินงาน อธิบายง่ายๆ คือ ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ของกิจการที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี จนถูกฟ้องร้อง และสั่งให้ปิดกิจการในที่สุด ซึ่งสาเหตุอาจเกิดมาจาก สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ขายของไม่ได้ ขาดทุน ขาดเงินหมุนเวียน ทั้งนี้เราสามารถดูสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละบริษัทได้จากอัตราส่วนสภาพคล่อง คือการนำสินทรัพย์หมุนเวียนมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน หรือเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีควรมีค่ามากกว่า 1 

  • อัตราดอกเบี้ย

      หากอัตราดอกเบี้ยกู้ขยับตัวสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้กำลังซื้อจากคนทั่วไปที่เป็นหนี้ลดตามไปด้วย เพราะมีภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายสูงขึ้น ต้องระมัดระวังการจ่ายเงิน แต่ในทางตรงกันข้าม หากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ในระดับต่ำ ผู้คนจะมีกำลังซื้อมากขึ้น ทำให้ธุรกิจต่างๆ เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้คนมีกำลังซื้อตลาดหุ้นมากขึ้นด้วยเช่นกัน

  • ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ

      ภาวพเศรษฐกิจต่างประเทศ นอกจากจะมีผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกแล้ว ยังส่งผลต่อราคาหุ้นในประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศคู่ค้า หากอยู่ในสภาพดี ทำให้ความต้องการสินค้ามากขึ้น แต่ในทางกลับกันถ้าสภาพเศรษฐกิจของคู่ค้าไม่ดี ก็ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าและบริการของประเทศลดลงด้วย

  • อัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ

      ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นเฉพาะกับธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ หากค่าเงินบาทอ่อนตัว ทำให้ค่าใช้จ่ายในการสั่งสินค้าก็สูงขึ้น และธุรกิจส่งออกก็ได้รับผลดีไปด้วย ในทางกลับกันถ้าค่าเงินบาทแข็งตัว ธุรกิจที่นำเข้าสินค้าก็จะได้รับประโยชน์ และธุรกิจส่งออกกลับเสียประโยชน์ 

  • ปัจจัยเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์หรือตัวหลักทรัพย์

      ในส่วนของปัจจัยตลาดหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาการเก็งกำไรที่มากเกินไป จนทำให้ปัจจัยพื้นฐานรองรับไม่ไหว และทำให้ดอกเบื้ยไม่เอื้อต่อนักลงทุน ส่วนของตัวหลักทรัพย์ จะมีเรื่อง ผลกำไร ฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน อาจส่งผลต่อราคาหุ้นได้

ปัจจัยทางการเมือง และการเคลื่อนย้ายเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติ

      ตลาดหุ้นจะผกผันตามปัจจัยทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อราคาหุ้นได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัจจุยการเมืองในประเทศ นอกจากนี้การทำงานของรัฐบาลที่เป็นผู้ออกนโนบายการจัดการต่างๆ ในประเทศ หากจัดการผิดหรือวางแผนไม่ดี ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรงเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดอัตราภาษี การส่งเสริมการลงทุน การหาตลาดต่างประเทศ การส่งออก สินค้านำเข้าประเทศ และอื่นๆ มิหนำซ้ำถ้าปัญหาเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในระยะเวลานาน ก็อาจส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยเช่น

      ส่วนปัจจัยที่มาจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติ เหตุผลหลักๆ ก็เพราะตลาดหุ้นในประเทศมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับปริมาณเงินของนักลงทุนต่างชาติ จึงทำให้ราคาหุ้นต้องปรับราคาให้สูงตามเงินของนักลงทุนต่างชาติ แต่ในทางกลับกันหากนักลงทุนต่างชาติย้ายเงินทุนออก และไปลงทุนที่ประเทศอื่นเพราะยังมีตลาดหุ้นทั่วโลกให้เขาได้เลือกลงทุนอีก

และนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ราคาตลาดหุ้นผกผันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นก่อนที่คุณจะลงทุนหุ้น แนะนำให้คิดพิจารณาให้ดี เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง